ארכיון עבור דצמבר, 2012

לא הבטחתי לך גן של וורדים…

כמה אנשים המליצו לי לעיין בספר "חוכמה משולחן המטבח" של ד"ר רחל נעמי רמן שתורגם מאנגלית בהוצאת מודן. רחל רמן היא רופאה, פרופסור לרפואה, והיא מדברת בשבחם של סיפורים ועד כמה הם לא סתם דרך להעביר זמן אלא דרך להעביר חוכמה מאחד לשני ואפילו לרפא. סיפורים שמרפאים, היא מוסיפה תואר לספרה. ושאני אקל ראש בחשיבותם […]

מחזרים של פעם

פליציה שְטֶנְדיג הייתה עיתונאית ופעילה בהסתדרות הנשים הציונית בקרקוב שבפולין לפני מלחמת העולם השנייה. היא התנסתה בחיי ההשפלה בגטו פלאשוב ובמאי 1945, ימים ספורים אחרי השחרור של ברגן-בלזן, היא נפטרה שם ממחלת הטיפוס. נכדותיה, ורדה ונעמה, העבירו אלי את קובץ סיפוריה שתורגמו מפולנית. הקשיבו לסיפור הבא, שלא שייך כלל לחיי הגטו ותלאות המלחמה, שכתבה פליציה, […]